logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop


Telt u met ons mee?

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.Kerkdiensten uitgelicht:

De Paascyclus op 18, 19, 20 en 21 april 2019

  • Op Witte Donderdag mogen we het heilig avondmaal vieren, voorganger is ds. Wabe Jan van Dijk, mmv de cantorij.
  • Op Goede Vrijdag is er een bijzondere passie waarin het lijdensverhaal uit Marcus wordt gelezen en er paasliederen uit de bundel Opwekking worden gezongen met Together4Him. De dienst wordt geleid door Anne Willem Hoekstra
  • Op Stille Zaterdag gedenken we de overgang van het donker naar het licht en deze dienst wordt geleid door mw. Ytsje H. Attema. De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken en deze kaars heeft als symbool ‘Verbinding’
  • Op 1e Paasdag vieren we het feest van de opgestane Heer. Voorganger is ds. Wabe Jan van Dijk en de muzikale begeleiding wordt gedaan door brassband ‘Blaast de Bazuin’ en organist Geert van der Heide. In deze dienst is ook de afsluiting van het kindernevendienst paasproject.
  • Met uitzondering van Goede Vrijdag komen de lezingen uit het Lukas evangelie.
  • Evenals voorgaande jaren wordt de liturgie van al deze dagen weer gebundeld in een boekje dat na afloop van alle diensten mee naar huis mag worden genomen. (Liturgie Paascyclus)

De stille week van maandag 15 april tot en met zaterdag 20 april

Gedurende maandag tot en met zaterdag is de Doarpstsjerke open van 16.00-18.00 uur. Wie even weg van alle drukte de stilte op wil zoeken, is van harte welkom in de Doarpstsjerke. Daarnaast is er de mogelijkheid om een kaars aan te steken. Op de achtergrond zal de ‘Mattheus Passie’ van J.S. Bach klinken.


Inspirerende dienst door De Hoop GGZ

‘Je bent kostbaar in Gods ogen… en in die van mij’

De Hoop GGZ stond zondagochtend 7 april centraal in de dienst die werd georganiseerd door de diaconie. Ieder jaar regelt de diaconie een dienst met een centraal thema. Deze keer was dat De Hoop GGZ. Voorganger was Maarten Ouweneel. Hij is werkzaam bij De Hoop. In de dienst werd door Tony een aangrijpend verhaal verteld.

Lees verder en bekijk de foto's


Jezus liefde voor jou
kinderkerk 31 maart

Afgelopen 31 maart mochten we weer genieten van een kinderkerk. Een dienst waarin Jezus zijn liefde voor jou steeds terugkwam. Vooraf mochten de kinderen zelf een plekje zoeken en konden een mooie kleurplaat in gaan kleuren.

Lees verder en bekijk de foto's


verslag Israel reis

Van 1 tot en met 10 maart waren een groot aantal leden van onze kerk op reis naar Israël. Ze reisden met Light4Nations uit Drachten. De groep bestond uit 45 deelnemers en 5 begeleiders. Het was een indrukwekkende reis met een vol programma. Echt een verdiepingsreis met onderling in de groep een grote verbondenheid.

Lees het verslag van de reis per dag en de bekijk de foto's


Gezinsdienst: 'Wie vormt jou?'

De dienst ging over het verhaal van de pottenbakker (Jeremia 18:1-6) Er is heel veel wat ons in ons leven vormt. Hier vertelden ook zes gemeenteleden uit alle leeftijd kort iets over. Kinderen deden, de welkomstwoorden, de lezing, voor- en dankgebeden en ondersteunden een lied met gebaren. Ook is David Jozua opgedragen. Hij is het zoontje van Anne-Willem en Gerrianne Hoekstra en broertje van Deborah en Daniël. Ds. Jeannet van der Veen heeft David Jozua gezegend.

Lees verder en bekijk de foto's


Voorstelling Rotsvast?!
door Matthijs Vlaardingerbroek

Op zondagmiddag 3 maart konden de kinderen (en de grotere kinderen) van de verschillende kerken in Surhuisterveen deze voorstelling gratis bezoeken in de Flambou. Rotsvast?! Is een prachtige voorstelling over de vriendschap tussen Petrus en Jezus. Petrus ontdekt langzaam maar zeker wie Jezus is en wie hij daardoor zelf mag zijn.

Lees verder en bekijk de foto


Verjaardagsfeest 75+

Op woensdagochtend 13 februari konden we een groep van 53 mensen begroeten voor de koffieochtend. Dit was voor diegenen die de afgelopen maanden jarig geweest waren.

Lees verder en bekijk de foto's


Wet op de privacy, AVG

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt onze gemeente ervoor dat uw privacy rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is een ieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Onze privacystatement vind u bij de Beleidsplannen.


VERWIJZINGEN:


Website Protestanse Kerk Nederland


PKN classis Buitenpost


Kruspunt.nl (Frysk)


Bijbel op internet


Vakanties met aandacht

Beamer en regels

Together4Him
 


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl