logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
Contact
Disclaimer


Telt u met ons mee?

WELKOM

Welkom op de site van de Protestantse gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan. Deze website is opgezet voor alle leden van de protestantse Gemeente Surhuisterveen-Boelenslaan en voor andere belangstellenden in en buiten Surhuisterveen-Boelenslaan. Op deze site vindt u informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente. Mocht u naar aanleiding van al deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl. Zoekt u namen en/of telefoonnummers voor organisatorische zaken? Zie bij Contact.Kerkdiensten uitgelicht:

26 november - Laatste zondag kerkelijk jaar

Op deze zondag worden traditiegetrouw de namen afgelezen van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Alle betrokken families worden persoonlijk uitgenodigd. Na afloop van de dienst kan de aangestoken kaars worden meegenomen en is er koffie/thee in De Lantearne. Voor betrokken families is op 26 november een gedrukte liturgie van de dienst beschikbaar.


Meer informatie


Renovatie entree De Lantearne in tweede fase

Er wordt hard gewerkt aan de verbouwing van De Lantearne. Het gaat om de entree aan de Jan Binneslaan, die toe was aan een grondige renovatie. Ook de ingang van de hal aan het plein wordt aangepakt. De aanpak was hard nodig. Niet alleen werd het hoog tijd dat de entree goed toegankelijk wordt voor de mindervaliden. Maar ook inbraakpreventie, veiligheid en energiebesparing zijn zaken, die met deze verbouwing worden aangepakt.

Lees verder en bekijk de foto's


Wat is jouw talent?

Kinderkerk 8 oktober 2017

Het Koninkrijk van God bestaat uit www…. Woorden-werken-wonderen… dat is pas okay!!
Mat.25:14-30

Hiermee zijn ongeveer een 50 kinderen deze kinderkerk mee begonnen. Het oefenen en instuderen van een rap die we straks in de kerk mogen laten horen.

Lees verder en bekijk de foto's


Geslaagde startzondag

Wij kunnen terugzien op een geslaagde startzondag of gemeentezondag. Er werd begonnen met een dienst waarin het thema was: ‘Daar zit muziek in’. En de aanwezigen hebben kunnen beluisteren dat er muziek in zat! Blaast de Bazuin, Geert van der Heide, Together4Him en de Cantorij verleenden allemaal hun muzikale medewerking aan deze dienst en dat leverde een mix van veelkleurigheid op. De dienst werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van het Masithi Amen: Zing Amen. Wij prijzen God.

Lees verder en bekijk de foto's


Afscheid en bevestiging ambtsdragers

In de morgendienst van zondag 10 september werd afscheid genomen van twee ambtsdragers, terwijl er vier nieuwe ambtsdragers werden bevestigd. De dienst werd geleid door ds. Johan van der Sleen.

Het thema was ‘In vuur en vlam’. “Wat een voorrecht om vandaag weer nieuwe ambtsdragers te mogen bevestigen. Een zuster en drie broeders die jeugdouderling of diaken willen worden. Zich geroepen weten om te dienen in Gods Wijngaard hier in Surhuisterveen en Boelenslaan”, zo begon Johan van der Sleen zijn preek.

Lees verder en bekijk de foto's


 

VERWIJZINGEN:


Website Protestanse Kerk Nederland


PKN classis Buitenpost


Kruspunt.nl (Frysk)


Bijbel op internet


Vakanties met aandacht

Beamer en regels

Together4Him
 


Grafpoëzie Surhuisterveen

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl