logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Archief 2018-2019
Archief 2017-2018
Archief 2016-2017
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Anderhalve-meter-kerkdienst-
met-100-bezoekers

Met ingang van 1 juli 2020 is het weer mogelijk dat kerkdiensten, onder voorwaarden, door gemeenteleden bezocht kunnen worden met een maximum van 100 bezoekers per dienst.

Wij zijn een grote gemeente met een gemiddeld kerkbezoek van 500 bezoekers per dienst en door alle te nemen maatregelen vraagt dit nogal wat voorbereiding. Daarnaast zijn we vacant en hebben we te maken met gastpredikanten die door de corona afzeggen.

Er is dan ook besloten om na de vakantieperiode, op 23 augustus met de 1e dienst te beginnen waarbij een beperkt aantal gemeenteleden welkom is. De 2e dienst is dan 30 augustus. 23 augustus is een dienst waarin de eerder uitgestelde doop zal plaatsvinden en op 30 augustus zal de eerder uitgestelde dienst van de bevestiging ambtsdragers plaatsvinden. Hoe het daarna verder zal gaan met de diensten is op dit moment nog niet duidelijk. De richtlijnen veranderen voortdurend. Om u informeren over hoe een ‘anderhalve-meter-kerkdienst-met-100-bezoekers’ er uit zal zien volgt hierna enige informatie.

Algemeen

Essentieel is dat alle bezoekers van kerkdiensten zich verantwoordelijk weten voor de ander. Men mag dan ook niet naar de kerk komen als:

 • Men zelf of een huisgenoot ziekteverschijnselen van corona-infectie heeft;
 • Huisgenoten koorts hebben;
 • Men zelf verkoudheidsklachten heeft.
 • In en om de kerk gelden de gebruikelijke aanwijzingen van het RIVM als gedragsnormen. De door het RIVM vastgestelde maatregelen zijn leidend.
 • Er zijn geen sociale ontmoetingen in en om de kerk, geen koffiedrinken na de dienst.
 • Kerkbezoekers zijn bereid zich te voegen naar de regels die door de kerkenraad zijn vastgesteld.

Binnenkomst en vertrek

 • Bezoekers houden zowel buiten als binnen 1.5 meter afstand van elkaar.
 • Er is geen kinderoppas en kindernevendienst. Er is wel kinderkerk. Kinderen gaan direct naar hun ruimte. (100 bezoekers is inclusief kinderen.)
 • Bezoekers nemen op aanwijzing van de koster plaats op de aangegeven plek.
 • Echtparen en huisgenoten dienen zoveel mogelijk bij elkaar te zitten.
 • Na de dienst verlaten de bezoekers op aanwijzingen van de hulpkoster weer de kerkzaal.
 • Er zijn kosters aanwezig die de bezoekers aangeven waar ze wel/niet mogen zitten of lopen.
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van de garderobe. De jas kan eventueel op de lege plek in de bank liggen.

De eredienst

Tijdens de dienst mag er niet worden gezongen. Er wordt niet gecollecteerd in de dienst, collecteren kan digitaal, GIVT, of de collectezakken hangen in een rek bij de uitgang.

Bezoekers aan de dienst voor 23 en 30 augustus

Bezoekers voor de diensten van 23 en 30 augustus kunnen zich, bij voorkeur, digitaal melden en komen in een tijdslot binnen: 9.00, 9.10, 9.20 uur. Bij het bevestigen van de aanmelding wordt het tijdstip doorgegeven. In Kruispunt augustus volgt de specifieke informatie over het aanmelden en over de kerkdiensten vanaf september.

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl