logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

ACTIVITEITEN

AANBOD VORMING EN TOERUSTING SEIZOEN 2016-2017

Leren leven in de kracht van Jezus

Vind je het in deze tijd ook moeilijk om op God te vertrouwen en in Zijn Woord te lezen? Vind je het lastig om je geloof handen en voeten te geven? Verlang je wel naar meer van God in je leven? Deze cursus wil je helpen om God beter te leren kennen en te groeien in een persoonlijke relatie met Hem. ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Johannes 10:10).

Meer informatie

ACTIVITEITEN

AANBOD VORMING EN TOERUSTING SEIZOEN 2015-2016

Onze gemeente verkeert in de gelukkige omstandigheid dat we in vrijheid weer heel wat activiteiten mogen en kunnen aanbieden op het gebied van Vorming en Toerusting. We zijn onze hemelse Vader daarvoor dankbaar en bidden dat in de komende maanden en onder Zijn zegen vele geloofsopbouwende gesprekken zullen mogen plaatsvinden.

Gemeentegroeigroepen

Het thema van de gemeentegroeigroepen is in het komende seizoen ‘Leven in het Koninkrijk’. De toerusting van de gespreksleiders gebeurt door ds. Johan van der Sleen. De groepen komen op verschillende tijden samen. Er is een groep op zondagavond, een groep op maandagavond en verder zijn er nog 2 groepen op dinsdagmorgen. De groepen komen eens per 14 dagen bij elkaar. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij A.Ytsma, tel. 362702, D. Kamminga, tel. 364034 of bij P. de Wal, tel. 365881. De groepen zullen eind september, begin oktober van start gaan.

Belijdenisgesprekken

We willen als voorgangers (Wabe Jan, Anne Willem en Johan) dit jaar graag met u in gesprek gaan over het (eventueel) doen van belijdenis. Belijdenis doen is antwoord geven op je doop. In de doop zei God ‘ja’ tegen ons. Hij wil onze God zijn. Maar de doop vraagt ook om een antwoord. Willen wij ook dat de Heer onze God is? In een zestal samenkomsten, waarbij de voorgangers om de beurt de leiding zullen hebben, willen we daarover spreken. Deelname aan die gesprekken betekent niet dat je ook automatisch belijdenis gaat doen. Interesse? Mail of bel: Johan van der Sleen, dsvdsleen@pknsb.nl, tel. 06-23217002.

Israël

Dit seizoen willen we zeven Bijbelstudies doen met als thema Focus op Israël. In deze cursus worden zeven onderwerpen behandeld die allemaal iets duidelijk maken over de bijzondere rol die Israël speelt in Gods heilsplan voor deze wereld. De data worden in overleg gekozen. Opgave: Johan van der Sleen, dsvdsleen@pknsb.nl, tel. 06-23217002.

Bijbeluurtje

Ook dit jaar gaan we weer verder met het lezen van de Psalmen. We komen ongeveer maandelijks samen in De Serre in het Suderhofke aan de Zonneweide. Leiding: ds. Johan van der Sleen.

Terugkomavonden doopouders

Reeds een aantal malen is genoemd om als doopouders ook na de doop nog eens met elkaar van gedachten te wisselen over de geloofsopvoeding in de praktijk. Diegenen die dit gesprek willen aangaan kunnen zich opgeven bij ds. van Dijk. (Tel. 355640 of Mail: dsvandijk@pknsb.nl) Er wordt dan in onderling overleg een moment van samenkomst georganiseerd. Weet je hartelijk welkom.

Gesprekskring Johannes-evangelie

Veel mensen vinden het Johannes-evangelie mooi, maar ook moeilijk. De komende maanden willen we daarom een aantal malen samenkomen rond enkele thema’s uit het Johannesevangelie. Het zal waarschijnlijk gaan om zes avonden. De gespreksdata worden na opgave van de belangstellenden vastgesteld. Graag opgave bij ds. van Dijk (Tel. 355640 of Mail: dsvandijk@pknsb.nl)

Gespreksgroep “moderne theologie”

Vanaf september gaan we opnieuw in gesprek over God is niet te vangen van Jan Offringa en Evert van Baren (224 pagina’s ISBN: 978-94-90708-85-6 prijs € 16,50). We zijn aangeland bij hoofdstuk 9. Het boekje heeft 14 hoofdstukken en elke maand bespreken we één hoofdstuk. Begin volgend jaar kiezen we weer een nieuw boek. We streven er steeds naar om een boek uit te zoeken dat enige stof in de Kerk heeft doen opwaaien. We zoeken naar de betekenis voor ons zelf van wat in de Bijbel staat en nemen de Bijbel heel serieus maar niet letterlijk. Iets meer over God is niet te vangen van Jan Offringa en Evert van Baren: Veertien kerkgangers uit Kesteren en omgeving bespreken in dit boek hun geloof met hun voorganger, predikant Jan Offringa. Hij was hun welwillende en kritische gesprekspartner. Het resultaat is een reeks unieke verhalen waarin veranderend geloof en theologische reflectie hand in hand gaan. Ze snijden actuele kwesties aan die spelen in kerk en samenleving. Enkele reacties (van internet) op dit boek:

  1. Bijna alle kerkgangers in dit boek hebben in gelovig opzicht een bevrijding meegemaakt, vanuit een starre benauwende religie naar een vrijere beleving [...] Hun openhartige verhalen worden in verband gebracht met maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende theologische inzichten. Daardoor overstijgen ze het stikt persoonlijke niveau. [...] Al lezend merkte ik dat dit boek me aan het denken zette. Het boek leent zich daarnaast uitstekend als uitgangspunt voor gesprekken.
  2. Een goed leesbaar en prettig boek waarin velen zich zullen herkennen.
  3. God is dan wel niet te vangen, maar hij vangt deze veertien gemeenteleden, twijfelaars, ontkenners, zoekers, wél. Ze komen niet buiten te staan. Ik hoop dat iedereen die dit boekje leest (van harte aanbevolen!) deze conclusie ook zal trekken.

We komen steeds bij elkaar op de tweede maandag van de maand, te beginnen op 14 september 2015. Aanvang 19:30 uur, in de Lantearne. Mocht het u/jou aanspreken: van harte welkom! Namens de gespreksgroep, Sjoerd van der Wijk, e-mail: sjoerdvdwijk@hotmail.com.

Leren leven in de kracht van Jezus

Vind je het in deze tijd ook moeilijk om op God te vertrouwen en in Zijn Woord te lezen? Vind je het lastig om je geloof handen en voeten te geven? Verlang je wel naar meer van God in je leven? Deze cursus wil je helpen om God beter te leren kennen en te groeien in een persoonlijke relatie met Hem. ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid’ (Johannes 10:10).

Meer informatie

Leren dienen in de gaven van de Geest

Heb je een diep verlangen om vrucht te dragen voor Gods Koninkrijk? Wil jij jezelf beschikbaar stellen en leren om te dienen in de gaven van de Geest? Deze cursus wil je, in navolging van de cursus ‘Leren leven in de kracht van Jezus’, helpen je geestelijke gaven te ontdekken en die verder te ontwikkelen. In deze cursus ga je zelf heel praktisch aan de slag en leer je uit te stappen in geloof. ‘Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader’ (Johannes 14:12).

Meer informatie

In vuur en vlam voor Jezus

Heb jij hart voor gebed en verlang je naar een opwekking in onze omgeving? Dan is deze cursus wellicht iets voor jou. Voor een opwekking zijn twee pijlers belangrijk, namelijk als eerste ‘de verkondiging van het Woord’ en als tweede ‘het gebed voor opwekking’. Het is ons verlangen dat deze cursus bijdraagt aan de groei van Gods Koninkrijk.

Meer informatie

Van de Jeugd- en Jongerenwerker

Tiener- en jongerenwerk

Na de startzondag zullen de Jatov-groepen (groep 7, 8), Rock Solid-groepen (Klas 1-4) 16+groepen en de 18+ weer starten. Hiervoor zullen alle tieners en jongeren persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Interkerkelijke Youth Alpha (Start januari 2016)

Van en voor alle jongeren (vanaf ongeveer 16 jaar) van Surhuisterveen en Boelenslaan zal in januari de interkerkelijke Youth Alpha starten. Youth Alpha is een cursus waarin je op een laagdrempelige manier kennis maakt met het christelijke geloof. Alle avonden beginnen met samen eten, waarna de avond met sprekers, filmpjes en gesprek verder ingevuld zal worden. Via de krant, website en kerkbladen ga je t.z.t. meer informatie ontvangen. Alvast meer weten, of wil jij je alvast opgeven? Neem dan even contact op met Roelina Overwijk. (366 177 of mail roelinahoogsteen@hotmail.com)

23+ gespreksgroep

Ben je tussen de 20 en ongeveer 30 jaar en lijkt het je leuk om samen met leeftijdsgenoten op een ontspannende manier over je geloof te praten? Dan is de 23+ gespreksgroep iets voor jou! Voel je vrij om eens mee te draaien, om te kijken of het iets voor je is! Ook is het mogelijk het materiaal vooraf te bekijken. De avonden vinden maandelijks plaats bij één van de deelnemers thuis en Anne-Willem is de gespreksleider.

30+ gespreksgroep

In het afgelopen jaar is deze groep dusdanig gegroeid, dat er nu twee groepen draaien. De ene groep op de woensdagavond o.l.v. Wybe Kooistra en de andere groep o.l.v. Anne-Willem op de donderdagavond. Ben je tussen de 30 en 45 jaar en wil je graag groeien in geloof en groeien in het doen van je geloof? Dan is deze gespreksgroep misschien iets voor jou. Voel je vrij om eens mee te draaien om te kijken of het iets voor je is! Ook kun je, als je wilt, de materialen voor deze avonden inkijken! Dit jaar behandelen we het boekje: ‘Leven in het Koninkrijk.’ Naast het inhoudelijke nemen we ook de tijd voor ontmoeting met elkaar en zijn er ook twee do-events door het jaar heen. De gespreksavonden zijn 1x in de maand op woensdagavond, of donderdagavond roulerend bij de deelnemers thuis.

Vragen en of aanmeldingen voor de 23+, de 30+ of andere vragen m.b.t. het jeugd- & jongerenwerk kan bij Anne-Willem Hoekstra. Tel. 06-15691019/ jeugdwerker@pknsb.nl.


PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pknsb.nl