logo
PKN Surhuisterveen-Boelenslaan
Home
Diensten
route beschrijving
weekbrief & kerkblad
Kerkdienst Live
nieuws
Jeugdwerk
Visie
Beleidsplannen
Organisatie
Pastorale indeling
Wat te doen bij?
contact / rek.nrs
Privacy & Disclaimer
Webshop

Route beschrijving
Kerkauto

Diensten

De komende tijd zal er zo af en toe een gastpredikant aanwezig zijn. Dat betekent dat de aanvangstijd 11.00 uur kan zijn in plaats van 09.30 uur. Voor de luisteraars van de kerkradio betekent het ook dat wanneer er een gastpredikant is, zij in de regel geen uitgewerkte liturgie zullen ontvangen maar een verkorte liturgie waarin aangegeven wordt wat de te zingen liederen zijn en welke Bijbelgedeelten worden gelezen. De liederen zullen grotendeels uit het Nieuwe Liedboek komen.

Zondag 24 maart 2019

De Flambou 9.30 uur (Liturgie)
ds. P.J. de Buck, Heerenveen
1e collecte: ZWO
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Sieny Winter en Maaike Atsma
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Ineke, Simone en Wytze
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Masja en Elisa
Koster: Wietze de Boer

De Lantearne 11.00 uur New Generation
Erwin Kooistra
1e collecte: ZWO
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: André Postma

Vrijdag 29 maart 2019

't Suyderhuys 15.30 uur
mevr. F. Wesseling - Schilstra
Organist: Klaas van der Ploeg

Zondag 31 maart 2019

De Lantearne 9.30 uur Kinderkerk
De Flambou 9.30 uur
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Wianna Vrieswijk en Tina Jose Vrieswijk
Kindernevendienst groep 1 t/m 8: KINDEREN GAAN NAAR DE KINDERKERK
Koster: Oene Storm

Zondag 7 april 2019

De Lantearne 9.30 uur Tienerdienst
De Flambou 9.30 uur Dienst door de diaconie
Dhr. Maarten Ouweneel
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Sjoukje Stoker en Erwin Postma
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Esther en Minke
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Sieny

Zondag 14 april 2019

De Flambou 10.00 uur
Jan Wolsheimer
1e collecte: Diaconie, Jeugdwerk JOP
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Elisa Veenhuizen en Amarens Gerritsen
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Ineke, Simone en Wytze
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Froukina en Wytske
Koster: Oene Storm

Doarpstsjerke 14.00 uur
ds. Ron Lafeber
1e collecte: Diaconie, Jeugdwerk JOP
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: Johannes Wiersma

Donderdag 18 april 2019

De Flambou 19.30 uur Witte Donderdag (Heilig Avondmaal) m.m.v. Cantorij
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie, Noodfonds
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Koster: André Postma

Vrijdag 19 april 2019

't Suyderhuys 15.30 uur Goede Vrijdag en Heilig Avondmaal
da. M.J.M. Sytsma - van Oeveren
Organist: Jelle Dotinga

De Flambou 19.30 uur Uitvoeren passion door Together4Him
Anne Willem Hoekstra
Koster: Gerard Atsma

Zaterdag 20 april 2019

De Flambou 21.00 uur Stille Zaterdag m.m.v. de Cantorij
mw. Ytsje Hinke Attema
Koster: Wietze de Boer

Zondag 21 april 2019

De Flambou 9.30 uur 1e Paasdag m.m.v. Blaast de Bazuin
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: ZWO
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Ebie Weening en Lisanne Kooistra
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Gerrianne, Eline en Maaike
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Elina
Koster: Peter Overwijk

Vrijdag 26 april 2019

't Suyderhuys 15.30 uur
br. G. Riemersma
Organist: Maartje van der Meulen

Zondag 28 april 2019

De Flambou 9.30 uur
ds. I. Postma, Genemuiden
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Annie Vrieswijk en Eline Santema
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Geertje, Hennie, Miranda en Wianna
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Masja en Elisa
Koster: Anne Storteboom

Zondag 5 mei 2019

De Lantearne 9.30 uur Tienerdienst
De Flambou 9.30 uur Bevestiging ambtsdragers
ds. W.J. van Dijk
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Exploitatie
deurcollecte: Algemeen Kerkelijk werk
Oppasdienst: Hennie Renkema en Esther Borger
Kindernevendienst groep 1 t/m 5: Esther en Minke
Kindernevendienst groep 6 t/m 8: Sieny
Koster: Oene Storm

Vrijdag 10 mei 2019

't Suyderhuys 15.30 uur
mevr. I. de Boer
Organist: Henk Dijkstra


Erediensten

De wekelijkse kerkdiensten van de gemeente worden gehouden in de Flambou aan de Groningerstraat of in de Doarpstsjerke aan de Gedempte Vaart. De ochtenddiensten zijn in de Flambou en de middagdiensten in de Doarpstsjerke. De aanvangstijden en plaatsen worden in de kerkbode [Kruispunt] genoemd. In de maanden juni, juli, augustus en september zijn er met uitzondering van de avondmaalsdiensten in juni en september in de regel geen middagdiensten. Twee maal per jaar wordt er een Friese dienst gehouden. In de kerk kennen we, behalve voor de kerkenraad, geen gereserveerde plaatsen. De dienst wordt op verzoek opgenomen. [Hiervoor kunt u contact opnemen met de dienstdoende koster.]

Diensten in het Suyderhuys

In het zorgcentrum ’t Suyderhuys wordt één keer in de twee weken, op vrijdagmiddag, een dienst gehouden. Ook wordt er vijf maal per jaar het avondmaal gevierd. Voorgangers uit de kerken in ons dorp (en omstreken) doen hier aan mee.

Heilig Avondmaal

In onze gemeente vieren we vijf keer per jaar het avondmaal: in februari, juni, september, november en op Witte Donderdag. Op een avondmaalszondag zijn er twee diensten, respectievelijk om 09:30 en 14:00 uur, waarbij de ene dienst een wat meer traditioneel karakter heeft en de andere dienst de mogelijkheid biedt voor andere liturgische vormen [andere tafelgebeden, cantorij]. Bij deelname aan het avondmaal worden alle leden van de gemeente, jong en oud, tevens alle gasten, die met de betekenis van het avondmaal instemmen, toegelaten. In de Flambou wordt een ‘zittende’ viering gehouden, met uitzondering van het avondmaal op Witte Donderdag, in de Doarpstsjerke is de viering ‘lopend’. Voor de kinderen is er voorafgaande aan de viering een moment van uitleg. In die gevallen, waarin een gemeentelid vanwege bijzondere omstandigheden, niet de mogelijkheid heeft om aan de avondmaalsviering in de kerk of in 't Suyderhuys deel te nemen, bestaat de mogelijkheid tot thuisavondmaal. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de secretaris van de diaconie

Doop

De doop kan worden aangevraagd door alle leden van de gemeente, waarbij in het geval van de kinderdoop één van de doopouders tenminste dooplid dient te zijn. De toelating tot de doop krijgt met name vorm in een gesprek met de doopouders of dopelingen, waarin de betekenis van de doop en het verlangen van de doopouders- en uiteraard in voorkomende gevallen ook dat van de dopelingen- aan de orde komt. In de doopdienst bestaat de mogelijkheid dat ouders die dat nog niet hebben gedaan, belijdenis afleggen van hun geloof. Ook het ‘opdragen van kinderen’ kan door leden van onze gemeente worden aangevraagd waarvan een van de ouders tenminste dooplid van onze gemeente moet zijn. Het ‘opdragen van kinderen’ gebeurt in tegenstelling tot in een doopdienst, niet in een speciale dienst.

Kinderoppas

Iedere zondagmorgen is er voor de kinderen tot 4 jaar kinderoppas.

Kindernevendienst en kinderkerk

Eveneens iedere zondag is er tijdens de ochtenddienst een kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool. Ze hebben een dienst in een eigen ruimte en op hun eigen niveau. Ook in de vakanties is er kindernevendienst. Daarnaast is er regelmatig kinderkerk.

Tienerdienst

Voor de scholieren van de middelbare scholen is er elke maand een tienerdienst, met uitzondering van de maand augustus. Deze diensten vinden plaats in de Lantearne gelijktijdig met de 'grote dienst'. De dienst wordt samen met enkele tieners voorbereid, zodat er onderwerpen worden besproken die bij hen leven.

 

PKN Surhuisterveen-Boelenslaan  | info@pkn-surhuisterveen-boelenslaan.nl